Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt  
 
 

Dansk Toldhistorisk Bibliografi -1982

Toldvæsen - generelt

1840 - Sponneck - Om Toldvæsen

Toldvæsen - varia

1831 - Frimodige Yttringer om den danske Stats Toldvæsen - Worm

1867 - Notitser vedkommende det danske Toldvæsen - Tuxværd

1873 - Kjøbenhavns Told- og Havneforhold - Hassing

Krydstoldvæsen

1889 - Inventarie-Liste for Krydsfartøiet No. 26

Øresundstolden - toldruller mv

1842 - Bekjendtgjørelse om indenlandske Skibes og Varers Behandling i Øresundet og Belterne

1842 - Øresunds- og Strømtoldrulle

1842 - Sundzoll-Tarif - Gad

Øresundstolden - skrifter

1838 - Der Sundzoll - Wurm

1841 - Sound Dues, Considered - Hutt

1854 - Der Sundzoll - Conditt

1854 - Der Sundzoll und die Vereinigten Staaten von Amerika

1854 - Der Sundzoll und der Welthandel

1855 - Letters on the Sound-Dues-Question

1855 - Bidrag til Sundtoldens Historie - C.F. Holm

1856 - Report Sound Dues - House of Commons

1856 - Der Sundzoll - Jenssen-Tusch

1856 - Sundzoll und das Auftreten Nordamerikas wider Dänemark - Jenssen-Tusch

1856 - Helsingør og Øresundstolden - Ulstrup

1856 - Correspondence relative - House of Lords

1857 - Sundklarereren i sit Forhold Øresundstolden og dennes Afløsning

1858 - Helsingør og dens Tilstande efter Sundtold-Afløsningen

1908 - Die Sundzoll-Listen - Schäfer

Toldforordninger/Toldlove

 

1762 - Toldforordning

1797 - Toldforordningen

1971 - Toldlov

Accise og konsumtion

1778 - Consumtionsforordning

1849 - Om Consumtionen og dens Ophævelse

Afgifter

1843 - Nogle Bemærkninger angaaende Smugbrænderierne og deres Udrydelse, navnlig i Jylland

1845 - Forordnng om ulovlig Brændeviinsbrænden paa Landet

1865 - Commissionsbetænkning - Øl og mineralske Vande

Slesvig-Holsten

1820 - Forordning om Toldgrænsen

1838 - Forordning om Toldgrænsen

1838 - Provisorische Instruction

1838 - Zollverordnung - Toldforordning

1850 - Udjævning af Toldforskjellen

1852-54 - Sammlung Circulaire, Instructionen

1858-63 - Sammlung Circulaire, Instructionen

1863 - Zoll- und Schiffahrtsabgaben

1864 - Lov om Toldforholdene ved Landgrænsen

1864-65 - Verordnungsblatt

Kasse- og regnskabsvæsen

1632 - Ordinans om Toldens Oppebørsel

1778 - Instruction for Tolderen til at være Regnskabsfører og Kasserer ved Consumtionen

1797 - Instruction for Embedsmændene og Betientene ved Told- og Consumtionsvæsenet

1840 - Kasse- og Regnskabsvæsen

Lønforhold

1849 - Personel og indkomst-Fortegnelse over Toldembedsmænd og betjente

1851 - Lov om Toldvæsenets Lønning

Personalia

1841 - Konduiteliste for Sjællands og Fyns samt Lolland-Falsters Stifter - ensidet

1841 - Konduiteliste for Sjællands og Fyns samt Lolland-Falsters Stifter - opslag

1847 - Toldcalender

Toldvæsenet - Anciennitetslister - (1869-1904 ukomplet)

1869

1870

1872

1874-1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

Grønne bøger 1871-1971

1871 - Haandbog for Toldetaten

1874 - Haandbog for Toldetaten

1877 - Haandbog for Toldetaten

1881 - Haandbog for Toldetaten

1884 - Haandbog for Toldetaten

1887 - Haandbog for Toldetaten

1890 - Haandbog for Toldetaten

1893 - Haandbog for Toldetaten

1896 - Haandbog for Toldetaten

1899 - Haandbog for Toldetaten

1902 - Haandbog for Toldetaten

1905 - Haandbog for Toldetaten

1908 - Haandbog for Toldetaten

1911 - Haandbog for Toldetaten

1914 - Haandbog for Toldetaten

1917 - Haandbog for Toldetaten

1920 - Haandbog for Toldetaten

1923 - Haandbog for Toldetaten

1926 - Haandbog for Toldetaten

1929 - Haandbog for Toldetaten

1932 - Det danske Toldvæsen

1932 - Haandbog for Toldetaten

1935 - Haandbog for Toldetaten

1938 - Haandbog for Toldetaten

1941 - Haandbog for Toldetaten

1944 - Haandbog for Toldetaten

1946 - Haandbog for Toldetaten

1947 - Haandbog for Toldetaten

1949 - Haandbog for Toldetaten

1951 - Haandbog for Toldetaten

1953 - Haandbog for Toldetaten

1954 - Haandbog for Toldetaten

1956 - Haandbog for Toldetaten

1957 - Haandbog for Toldetaten

1959 - Haandbog for Toldetaten

1961 - Haandbog for Toldetaten

1963 - Haandbog for Toldetaten

1965 - Håndbog for Toldetaten

1966 - Håndbog for Toldetaten

1971 - Håndbog for Toldetaten

1973 - Håndbog for Toldetaten

1974 - Håndbog for Toldetaten

1975 - Håndbog for Toldetaten

Grænsegendarmeriet/Toldgrænsekorpset - anciennitetslister

1934 - Dansk Politistat - Grænsegendarmeriet

1957 - Personalie- og Anciennitetsfortegnelse - Toldgrænsekorpset

Tilbage | Til Top