Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt  
 
 

 

Told- og Skattehistorisk Selskab har siden 1978 udgivet tidsskriftet Zise. Tidsskriftet udkommer tre gange årligt. Hvert nummer er på ca 40 sider og rummer et varieret udvalg af illustrerede artikler.

Artiklerne i de første 25 årgange omfatter bidrag til den danske toldhistorie fra middelalderen og frem til nutiden. Der er fremstillinger af lokale forhold og institutioner, af den centrale toldadministration samt erindringer om personlige oplevelser i toldtjenesten fra dette århundrede. Fra 1991 indgår den danske skattehistorie på tilsvarende vis.

Redaktør af Zise er museumsdirektør Henrik Gjøde Nielsen.

Bidrag til Zise bedes sendt til Henrik Gjøde Nielsen eller til sekretæren, specialkonsulent Gunnar Jakobsen, Told- og Skattehistorisk Selskab, Lyngholmen 5, 3460 Birkerød, tlf 38 86 11 51.

Et register til de første 20 årgange af Zise ses på "Zise register".

På denne side kan du se eksempler på forsiderne af tidsskriftet Zise.

Enkeltnumre af Zise vil kunne bestilles ved henvendelse til sekretæren. prisen er 30 kr. pr. nummer plus forsendelsesomkostninger.

Tilbage | Til Top