Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt  
 
 

Generalforsamling

Told- og Skattehistorisk Selskab indkalder herved til generalforsamling torsdag den 18. april 2024, kl. 15.30 i Skattestyrelsen, Copenhagen Towers, Hannemanns Allé 25, 2300 København S, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2023
 3. Regnskab 1. januar - 31. december 2023
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
  1. Formand
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. 2 revisorer
  5. en revisorsuppleant
 5. Fastsættelse af kontingent for 2025
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Bestyrelsen

Referat af ordinær generalforsamling i Told- og Skattehistorisk Selskab 2024

Tilbage | Til Top