Dansk Skattehistorie IV af Claus Rafner.

Enevælde og skattefinansieret stat 1660-1818
Bind 4 af Dansk Skattehistorie er skrevet af cand. mag. Claus Rafner, der som forskningsstipendiat ved Københavns Universitet har forsket i 16-1700-tallets danske skattesystem.

Bindet spænder fra enevældens skattereformer til Napoléonskrigenes statsbankerot, den nye finansstyrelse og møntreformen 1818. Der konkluderes, at Danmark efter tidens normer havde et af de mest moderne og velfungerende skattesystemer. Sidst i perioden øjnes konturerne af et kommunalt forvaltningsapparat med egne amts- og sognekommunale skatter. Fremstillingen omfatter også det kirkelige skattesystem, der udgjorde oprindelsen til vor tids kirkeskat.

Pris
Pris for medlemmer ved bestilling som enkeltbind: 328 kr.

Pris for ikke-medlemmer ved bestilling som enkeltbind: 428 kr.

Bogen kan bestilles via Bogbestilling.