Foredragsholdere og foredrag

Følgende vil umiddelbart kunne komme på tale som foredragsholdere, men selskabet er meget åben over for forslag:

Professor, dr. oecon. Hans Chr. Johansen
Anne Maries Allé 4A
5250 Odense SV
Tlf 66 17 21 05
e-mail: hcj@hist.sdu.dk

Da der i 1903 blev indført en statslig indkomst- og formueskat, betød det en stor forandring i både strukturen i de direkte skatter og i skatteforvaltningen. Selv om de beløb, der blev udskrevet i de første år, var beskedne, gav det nye system mulighed for en gradvis udvikling i satserne, som var en væsentlig betingelse for, at 1900-tallets velfærdsstat kunne finansieres. Frem til 1960erne fastholdt man den skatteform, der var blevet fastlagt i 1903, men på det tidspunkt havde samfundsudviklingen medført, at der var opstået store problemer omkring bl.a. ægtefællers sambeskatning og den bagudbetalte skat. Der kom derfor reformer til omkring 1970, hvoraf den største var indførelse af kildeskat, og også efter 1970 har der været brug for stadige reformer, der har skullet forsøge at indpasse politiske ønsker om f.eks. øget opsparing, øget beskæftigelse og erhvervslivets internationale konkurrenceevne i beskatningen.

Ekspeditionssekretær Aage Emil Hansen

Bakkesvinget 20
6340 Kruså
Tlf 74 67 11 80
e-mail: aageemil@mail.dk

Lektor dr. phil. Erik Helmer Pedersen
Colbjørnsensvej 8
2850 Nærum
Tlf 45 80 03 82
email: erih_ped@tiscali.dk

Dr. phil. Mikael Venge
Askebjergvej 3
4792 Askeby
Telefon 55 82 61 14
email: mikael.venge@mail.dk