Indkaldelse til generalforsamling 2018

Told- og Skattehistorisk Selskab indkalder herved til generalforsamling tirsdag den 10. april 2018, kl 16.00 i kanti­nen i Skat, Østbanegade 123, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2017
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 1. januar - 31. december 2017
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
  1. formand
  2. bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. 2 revisorer
  5. en revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent for 2019
 7. Eventuelt

Bestyrelsen