Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt    
 
 

 

Told- og Skattehistorisk Selskab

Told- og Skattehistorisk Selskab blev stiftet den 24. oktober 1977 og har til formål at skabe interesse for told- og skattehistorie, for det danske toldvæsens og det danske skattevæsens historie.

 

Toldbygninger på Bornholm - ny bog

Den 8. december 2016 udkom det første bind af serien "Toldvæsenets bygningshistorie" Toldbygninger på Bornholm af Mogens Lau. Bestil bogen under Bogbestilling.

 

Generalforsamling

Told- og Skattehistorisk Selskab indkalder herved til generalforsamling tirsdag den 18. april 2017, kl 16.00 i kanti­nen i SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2016
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 1. januar - 31. december 2016
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
  1.    redaktør og formand (ekstraordinært)
  2.    3 bestyrelsesmedlemmer
  3.    2 bestyrelsessuppleanter
  4.    2 revisorer
  5.    en revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent for 2018
 7. Eventuelt

 

Bestyrelsen

 

 

Tilbage | Til Top