Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt    
 
 

 

Told- og Skattehistorisk Selskab

Told- og Skattehistorisk Selskab blev stiftet den 24. oktober 1977 og har til formål at skabe interesse for told- og skattehistorie, for det danske toldvæsens og det danske skattevæsens historie.

Generalforsamling

Told- og Skattehistorisk Selskab indkalder herved til generalforsamling torsdag den 22. maj 2014, kl 16.00 i kanti­nen i Skat, Østbanegade 123, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2013

3. Indkomne forslag

4. Regnskab 1. januar - 31. december 2013

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
   a. formand
   b. 7 bestyrelsesmedlemmer, heraf 3 ekstraordinære valg
   c. 2 bestyrelsessuppleanter
   d. 2 revisorer
   e. en revisorsuppleant

6. Fastsættelse af kontingent for 2015

7. Eventuelt

Tilbage | Til Top